COSMIC-IWATER.COM 

 

Search

?


Main Menu

Counter

 สถิติวันนี้ 81 คน
 สถิติเมื่อวาน 54 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
2470 คน
25268 คน
495667 คน
เริ่มเมื่อ 2012-09-03


ข้อมูลเกี่ยวกับ i water

Link

  วิธีดื่มน้ำ i water

  ประสบการณ์ผู้ดื่ม
  วิธีทำให้น้ำมีค่าประจุ
  น้ำดื่มประจุพลังบำบัด
  Dr.Marsaru Emoto
  ปริมาณน้ำดื่ม
  น้ำดื่ม i water
  ค่าPHของน้ำดื่ม
  คลอรีนในน้ำ 
  แคลเซี่ยม&แมกนีเซี่ยม 
  หมู่บ้านอายุยืน

 
เว็ปไซด์นี้ผู้จำหน่ายจัดทำขึ้นวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่่ข้อมูล และจัดจำหน่าย เครื่องกรองน้ำพลังแม่เหล็ก i water บริษัท จาปิน(กรุงเทพ) เป็นเครื่องกรองน้ำดื่มคุณภาพสูง ใช้พลังงานแม่เหล็ก สิ่งประดิษฐ์ยอดเยี่ยมรางวัลเหรียญทอง เมืองนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา  
Welcome to Website ...http://www.cosmic-iwater.com/

    เบอร์โทรศัพท์  :  095-389-9535

ID Line  :  0953899535        สามารถติดต่อสั่งซื้อไส้กรอง i water  ได้ขอบคุณค่ะ

              
             

สภาวะความเป็นกรด/ด่าง ในร่างกาย

         การแตกตัวเป็นไอออน(Ion) ของโมเลกุลน้ำ(H2O)

โมเลกุลน้ำ(H20)เมื่อถูกกระเทือนด้วยความถี่ของคลื่นแม่เหล็ก(Electromagnetic Vibration) จะทำให้โมเลกุลของน้ำจำนวนหนึ่งแตกตัวเป็นไอออน ประกอบด้วยไฮโดรเจนไอออน(H+) ประจุบวก กับไฮดรอกซิล(OH-)ประจุลบ

H2O-------------------------->     H+    +     OH-

ไฮดรอกซิลไอออน(OH-) บางส่วนจะไปรวมตัวกับกลุ่มแร่ธาตุ เช่น แคลเซี่ยม กลายเป็นแคลเซี่ยมไบคาร์บอเนต(Calcium Bicarbonate)ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นด่าง(Alkaline) ทำให้น้ำมีค่า PH ประมาณ 7.6- 8.5

ไฮดรอกซิลไอออน(OH-) นี้ ถ้า2ตัวรวมกันจะเกิดเป็นน้ำ (H2O) อีกครั้งกับออกซิเจนไอออน (O-)

OH-      +      OH-     ----------------------------->    H20    +     O-

ออกซิเจนไอออน(O-) นี้จะมีอิเลคตรอนประจุลบ ซึ่งมีหน้าที่หยุดวงจรอนุมูลอิสระ(Free Radical Cycle) คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระหรือ Antioxidant บางครั้งจะรวมกันเองกลายเป็นแก็สออกซิเจน(O2) ละลายอยู่ในน้ำ โดยอยู่ในวงล้อมของกลุ่มโมเลกุลชนิดโครงสร้างเล็ก (Microcluster) ดัก O2 ใว้เหมือนใส่กรง(Cage) โดยมี Hydrogen Bond (บางครั้งเรียก Hydrogen Bridge) เป็นตัวช่วยกั้น ซึ่งมี่ประโยชน์อย่างยิ่งกับเซลล์ร่างกาย

น้ำที่มีแก๊ซออกซิเจนอัด เพื่อการให้มีออกซิเจนละลายสูงหวังจะให้เป็นน้ำพลังชีวิต ตามความจริงแล้ว ออกซิเจนจะไม่อยู่ในน้ำโดยวิธีนี้นานเกิน 30 นาที

ไฮโดรเจนไอออน(H+) ซึ่งเป็นประจุบวก ถ้ารวมกัน 2 ตัว จะกลายเป็นแก๊สไฮโดรเจน(H2)ละลายในน้ำหรือระเหยออกไป และบางครั้งรวมกับออกซิเจน(O2) กลายเป็นน้ำ(H2O) ความเป็นกรดจึงไม่ถือเป็นนัยสำคัญ

 

สภาวะความเป็นกรด/ด่าง ในร่างกายเป็นเรื่องสำคัญในวงการแพทย์แผนตะวันตก ถ้าเป็นแพทย์แผนตะวันออกจะพูดเรื่อง หยินกับหยาง  นายแพทย์ออตโต วอเบิร์ก(Dr.Otto Warburg)  ผู้ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel prize) ถึง 2 ครั้ง ซึ่งต้องถือว่าการได้รับ 2 ครั้งต้องมีความสามารถที่ไม่ธรรมดา  ได้กล่าวไว้ว่า "เซลล์มะเร็งชอบเจริญในที่ขาดออกซิเจน" ซึ่งการค้นพบครั้งนี้เป็นผลให้ได้รับรางวัล Nobel ใน ค.ศ. 1932 การวิจัยต่อมาได้พบว่าในสภาวะที่เป็นด่าง ออกซิเจนจะสามารถละลายได้เป็นอย่างดี  แต่ถ้าน้ำมีสภาวะเป็นกรด  ออกซิเจนจะถูกขับออกและแทนที่ด้วย แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปของกรดคาร์บอนิค


           ดังนั้นสรุปได้ว่าถ้าร่างกายมีสภาวะเป็นด่าง  ออกซิเจนก็ต้องสมบูรณ์ทำให้เซลล์มะเร็งไม่ชอบ  ไม่เหมาะที่มันจะเจริญเติบโต อาหารที่รับประทานและน้ำที่ใช้ดื่ม จึงควรมีฤทธิ์เป็นด่าง  ซึ่งถ้ามีแร่ธาตุ แคลเซียม แมกนีเซียม  โปแตสเซียมฯลฯ ก็จะเป็นตัวช่วยสร้างสภาวะด่างในร่างกาย

 

กลับสูเมนูหลัก>>>


ข้อมูลอื่นๆ

 


Copyright (c) 2009 by www.cosmic-iwater.com