COSMIC-IWATER.COM 

 

Search

?


Main Menu

Counter

 สถิติวันนี้ 107 คน
 สถิติเมื่อวาน 92 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
2076 คน
28121 คน
498520 คน
เริ่มเมื่อ 2012-09-03


ข้อมูลเกี่ยวกับ i water

Link

  วิธีดื่มน้ำ i water

  ประสบการณ์ผู้ดื่ม
  วิธีทำให้น้ำมีค่าประจุ
  น้ำดื่มประจุพลังบำบัด
  Dr.Marsaru Emoto
  ปริมาณน้ำดื่ม
  น้ำดื่ม i water
  ค่าPHของน้ำดื่ม
  คลอรีนในน้ำ 
  แคลเซี่ยม&แมกนีเซี่ยม 
  หมู่บ้านอายุยืน

 
เว็ปไซด์นี้ผู้จำหน่ายจัดทำขึ้นวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่่ข้อมูล และจัดจำหน่าย เครื่องกรองน้ำพลังแม่เหล็ก i water บริษัท จาปิน(กรุงเทพ) เป็นเครื่องกรองน้ำดื่มคุณภาพสูง ใช้พลังงานแม่เหล็ก สิ่งประดิษฐ์ยอดเยี่ยมรางวัลเหรียญทอง เมืองนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา  
Welcome to Website ...http://www.cosmic-iwater.com/

    เบอร์โทรศัพท์  :  095-389-9535

ID Line  :  0953899535        สามารถติดต่อสั่งซื้อไส้กรอง i water  ได้ขอบคุณค่ะ

              
             

วิธีทำให้น้ำมีค่าประจุ โออาร์พี เป็นลบ ( Negative ORP) มี  6 วิธี

1.ระบบ Elctrolysis(อิเลคโทรไลซิส)
     คือ วิธีใช้กระแสไฟฟ้าในการแยกน้ำให้แตกตัวเป็นไอออน(Ionization) น้ำที่ได้จะมีโครงสร้างขนาดเล็ก(Electrolyzed Reduced Water) และถ้ามีเกลือแร่(Alkaline Salt) อยู่ในน้ำจะทำให้มีคูณสมบัติเป็นด่าง เครื่องกรองน้ำขนาดเล็กที่ใช้ตามบ้านซึ่งเรียกระบบนี้ว่า เครื่องWater Ionoizer จะแบ่งน้ำออกจากเครื่องกรองเป็น2 ท่อและ2 ก๊อก ไม่ให้บนกัน ท่อหนึ่งเป็นน้ำสำหรับอุปโภค มีค่า ORP เป็นบวก อีกท่อหนึ่งเป็นน้ำเอาใว้กินและทำครัวมีค่า ORP เป็นลบ

2.ระบบ Magnetic Technology
      คือ เป็นวิธีการใช้อิทธิพลจากสนามแม่เหล็ก(Magnetic Field) โดยใช้พลังงานของแม่เหล็กขนาดความแรง 12,000 gauss  โดยใส่ใว้ให้น้ำไหลผ่าน ทำให้อณูของน้ำ (H2O)ได้รับอิทธิพลของแรงสั่นความเร็วสูงเกิด High Vibration ทำให้กลุ่มโมเลกุลของน้ำ แตกตัวออกและจัดเรียงตัวเป็นกลุ่มขนาดเล็ก (เล็กกว่าน้ำประปาครึ่งหนึ่ง) ทำให้เซลล์ในร่างกายจะดูดซึมได้ง่าย พาเอาสารอาหาร เกลือแร่ วิตามิน เข้าไปในเซลล์อย่างมีประสิทธิภาพ และขณะเดียวกันก็สามารถเอาของเสียในเซลล์ ซึ่งอาจจะสะสมนานออกมาทิ้งภายนอก

3.ระบบ Implosion Tecnology (Vortex)
Implosion (อิมโพลชั่น) คือการระเบิดเข้าข้างใน(แบบหลอดวิทยุแตก)หรือการเหวี่ยงเข้าหาตัว(Centripetal) เสียพลังน้อย ตรงข้ามกับคำว่า Explosion(เอกซโพลชั่น) ซึ่งเป็นระเบิดกระจายออก หรือการเหวี่ยงออกไป และต้องใช้พลังงานมาก จัดว่าเป็น To day Tecnology ที่สูญเสีย
ชาวออสเตรีย ชื่อ Victor Schauberger เป็นผู้คิดวอเทกซ์เทคโนโลยี่ (Vortex Tecnology) นี้ในปี ค.ศ.1958 โดยถือคติว่า งเข้าใจธรรมชาติและทำเลียนแบบ โดยเขาสังกตุจากการไหลของน้ำในลำธาร จะหมุนเป็นเกลียวเหมือนงูเลื้อยทำให้ลดแรงเสียดทาน น้ำธรรมชาติไม่ไหลเป็นเส้นตรง สะสารทุกอย่างจะบิดเป็นเกลียวจะเก็บพลังงาน ไม่เสีย Subtle Energy  ตัวอย่างเช่น ดี เอน เอ , สาหร่าย,การไหลของเลือด
     นักวิทยาศาสตร์ ได้ประดิษฐ์เครื่องกรองน้ำที่บังคับให้น้ำหมุนเป็นเกลียวในแนวดิ่ง โดยวิธีปั่นอย่างเร็ว เลียนแบบการหมุนของพายุทอร์นาโดที่ทรงพลังคือเหวี่ยงเข้าใน อาจใช้เทคโนโลยี่ระบบแม่เหล็กร่วมด้วยตรงบริเวณใบพัด ใช้ความแรงสนามแม่เหล็กประมาณ  6,000-9,000 เกาซ์ ทำให้น้ำแตกตัวเป็นไอออนสามารถวัดค่า ORP สุทธิเป็นลบอยู่ระหว่าง -100mV ถึง -300mV และน้ำมีกลุ่มโมเลกุลขนาดเล็กอีกด้วย

4.ระบบBacterrial Activity Technology (เชื้อ อี เอ็ม - EM)
       เป็นการใช้เชื้อจุรินทรีย์กลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีแบคทีเรีย(Bacteria)กับยีสท์ (Yeast -ส่างเหล้า) ผสมกัน เติมลงไปในน้ำ ทิ้งไว้ระยะเวลาตามกำหนดจนเกิด ปฎิกิริยาเคมีจากเอนไซม์ของจุลินทรีย์ ทำให้ค่า ORP ในน้ำเปลี่ยนเป็นลบ ซึ่งจะมากหรือน้อยแล้วแต่จำนวนเชื้อจุลินทรีย์ ระยะเวลาที่เชื้อเจริญงอกงามอยู่ในน้ำ ลักษณะและปริมาณอาหารของมัน
 เชื้อจุรินทรีย์ที่รู้จักดีในกรณีนี้เรียกว่า Effective Micro organnisms มีชื้อย่อคือ EM ค้นคิดครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น สามารถ จะทำให้น้ำมีค่า ORP -450 mV ภายใน 26 ชั่วโมง  เชื้อ EM ได้ถูกนำไปใช้ในหลายธุรกิจ ที่ต้องการให้มีอิเล็กตรอนประไฟฟ้าลบเพื่อต้านอนุมูลอิสระ โดยมากจะเป็นงานด้านเกษตร เช่น การปลูกพืชปลอดมลพิษ,ผักชีวภาพ,ใช้กำจัดสารพิษทั้งในน้ำและบนดิน
       เชื้อ EM นี้มักจะเอาไปใช้กับบ่อกำจัดน้ำเสีย มากกว่าไปทำน้ำดื่ม

5.ระบบ Heat Tecnology
       การผลิตน้ำที่ให้ค่าโออาร์พีเป็นลบ (ORP-)เพื่อประกอบธุรกิจขายน้ำโดยตรง(ไม่ใช้ขายเครื่องกรอง) จะใช้ความรู้ในวิชา Physical Chemistry
ซึ่งวิธีที่รู้จักกันดี คือ พ่นไอน้ำให้ไปกระทบแผ่นโลหะที่ร้อนจัด เช่น ใยทังสเตนเผา เมื่อเย็นลง น้ำที่ได้จะมีค่าโออาร์พีเป็นลบสูง ประมาณ ORP-400mV ถึง
-600 mV แต่ค่าความเป็นกรดด่างเกือบคงเดิม เหมือนก่อนที่จะพ่นเป็นไอน้ำ เนื่องจากส่วนมากจะใช้น้ำกรองด้วยระบบอาร์โอ(Reverse Osmosis)
เป็นน้ำดิบในการผลิตทำให้ค่า pH (ความเป็นกรดด่าง) ออกมาในลักษณะเกือบเป็นกลางเพราะไม่มีเกลือแร่ แต่มีค่า ORP เป็นลบ ซึ่งอาจจะเหมาะเป็นน้ำดื่มสำหรับคนไข้โรคไตบางประเภทและช่วยป้องกันโรคความเสื่อมต่างๆ เช่นโรคหัวใจ  โรคเบาหวาน  โรคข้ออักเสบ  โรคมะเร็งฯลฯ อีกด้วย  แต่ทั้งนี้ควรอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา

6. ระบบNanotechnogy
ใช้Silica Hydride(SiH4
)
       ซิลิก้าไฮไดรด์ ที่อยู่ในธรรมชาติก็จะมีไฮโดรเจนประจุลบ  เพราะธาตุซิลิก้าจะมีลักษณะรูพรุนจึงเหมาะเป็นที่อยู่ของActive Hydrogen(H-) ซึ่งเป็นตัวต้านอนุมูลอิสระที่ดีที่สุด
      ดร.ฟลานาแกน ได้ศึกษาน้ำจากภูเขาตามธรรมชาติ ในประเทศปากีสถานด้านทิศตะวันตก คือน้ำจากหมู่บ้านหรรษา(Hunza water)  ทำไมคนในหมู่บ้านอายุยืนยาวและแข็งแรงเป็น 100 ปี พบมีสารซิลิก้าไฮไดรด์ ละลายอยู่ด้วย

 

กลับสู่เมนูหลัก>>>


ข้อมูลอื่นๆ

 


Copyright (c) 2009 by www.cosmic-iwater.com